Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wielkopolskim

zaprasza do udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pt.
„Przedszkolaka rady na odpady”

pod patronatem

INNEKO Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
oraz
 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

CELE KONKURSU:

*Promocja Światowego Dnia Ziemi,

*Promowanie twórczości dziecięcej,

*Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

*Przedstawienie wiedzy ekologicznej w formie prac plastycznych,

*Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną,

*Odkrywanie własnych zdolności, możliwości;

 REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6 letnich.

2.Przedszkole uczestniczące w konkursie wystawia do dwóch prac z każdej grupy wiekowej.

3.Praca musi spełniać następujące kryteria:

-przedstawiać treści ekologiczne,

-format pracy - dowolny,

-technika pracy – dowolna;

4.Kryteria oceny:

-oryginalność,

-walory artystyczne i estetyczne,

-materiał użyty do prac (odpady gospodarstwa domowego: gazety, folie, pudełka, butelki, pojemniki po jogurtach itp.),

-prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko;

5.Każda praca powinna zawierać metryczkę:

-imię i nazwisko dziecka,

-wiek dziecka,

-dane teleadresowe przedszkola,

-imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego;

6.Prace należy złożyć lub przesłać do 31 marca 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29

Ul. WRÓBLEWSKIEGO 48

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

z dopiskiem Konkurs Przedszkolaka rady na odpady”

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 20 kwietnia 2018r.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Patronat nad konkursem sprawują

- INNEKO Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2.Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatorów konkursu.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

4.Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola www.p29.edu.gorzow.pl

5.Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac.

6.Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do promocji konkursu.

7.Prace laureatów będzie można oglądać na wernisażu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 117 od 20 kwietnia 2018r.

 

8.Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Agata Mikołajczyk, Izabela Gryszko, Małgorzata Kopiec.

Zapisz