Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
 

Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

pod patronatem
Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

CELE KONKURSU:

- uwrażliwianie na potrzebę przestrzegania zasad ruchu drogowego i unikania niebezpiecznych sytuacji;
- promowanie twórczości dziecięcej;

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci;
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich.
2. Przedszkole uczestniczące w konkursie wystawia do czterech prac z każdej grupy wiekowej.
3. Praca musi spełniać następujące kryteria:
- format pracy-A4, A5
- technika pracy - dowolna płaska
4. Kryteria oceny:
- oryginalność,
- walory artystyczne i estetyczne,
- prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- dane teleadresowe przedszkola,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
6. Prace należy złożyć lub przesłać do 22.12.2017 r. (liczy się data wpływu)
na adres:


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29
„KASZTANOWA KRAINA”
WRÓBLEWSKIEGO 48
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
z dopiskiem Konkurs

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 12.01.2018r.


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki przesłane pocztą.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora konkursu.
3. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola
www.p29.edu.gorzow.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac.
5. Prace laureatów będzie można zobaczyć na wystawie w WiMBP
im. Z. Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp.
6. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.