Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Załączniki:

 Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2018

 

Podanie do publicznej wiadomości terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13.02.2018

20.02.2018

W godzinach pracy przedszkola.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w formie pisemnej. 

Rekrutacja

01.03.2018

15.03.2018

 

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA!Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

01.03.2018

15.03.2018

Zgodnie z godz. przyjęć w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

15.03.2018

16.03.2018

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

21.03.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne 
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2018

30.03.2018

Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

3.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych 
 i dzieci nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

5.04.2018

10.04.2018

10.04.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

12.04.2018

13.04.2018

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

24.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne 
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych 
 i dzieci nieprzyjętych.

7.05.2018

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

2.07.2018

31.08.2018

 

Bieżąca informacja o wolnych miejscach – Wydział Edukacji.

Definicja – dochód

 Przez dochód – rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przez dochód na członka rodziny – rozumie się przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.