Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

PROCEDURA

KORZYSTANIA PRZEZ DZIECI Z TOALETY USYTUOWANEJ POZA SALĄ ZAJĘĆ

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 29 „KASZTANOWA KRAINA”

ORAZ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 UL. SZWOLEŻERÓW

 

 

Cel procedury

Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom  podczas korzystania
z toalety poza salą zajęć.

 

Zakres działania procedury

Organizacja korzystania z toalety poza salą zajęć.

 

Osoby podlegające procedurze

§  Nauczyciele

§  Pracownicy obsługi

§  Wychowankowie - dotyczy dzieci z grupy Biedronki (PM nr 29) oraz grup przedszkolnych przebywających w budynku  Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Szwoleżerów

 

Obowiązki, odpowiedzialność

§  Nauczyciele: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków jako priorytet wszelkich  działań. Sprawowanie nadzoru nad dziećmi od momentu przyprowadzenia do momentu odbioru z sali przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby.

§  Pracownik obsługi: współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu (szkole).  Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z zasadami korzystania z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się poza salą.

§  Wychowankowie: Przestrzeganie procedury korzystania przez dzieci z toalety usytuowanej poza salą zajęć. Wykonywanie poleceń nauczyciela dbając o bezpieczeństwo własne oraz koleżanek i kolegów z grupy.

 

Korzystanie z toalety przez dzieci

§  Przed  posiłkami, zajęciami kierowanymi oraz przed wyjściem i po powrocie ze spaceru (wycieczki) dzieci korzystają z toalety. Nadzór nad nimi sprawuje nauczyciel i woźna.

§  W czasie całodziennego pobytu dziecka w grupie, indywidualne wyjścia do toalety nadzoruje woźna.

 

Zasady indywidualnego wyjścia do toalety:

1.   Dziecko zgłasza opiekunowi grupy potrzebę skorzystania z toalety.

2.   Nauczyciel nadzoruje wyjście dziecka lub zawiadamia woźną o zaistniałej sytuacji.

3.   Wychowanek pod pieką pracownika obsługi korzysta z toalety.

4.   Pracownik obsługi przyprowadza dziecko do nauczyciela (sali).

 

 

Sposób prezentacji procedury

1.    Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z  treścią procedury.

2.    Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z treścią procedury przez przedstawienie jej na zebraniach grupowych oraz poprzez umieszczenie treści w/w dokumentu na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 29 „Kasztanowa Kraina”.

3.    Zapoznanie dzieci poprzez dokładne jej omówienie i umieszczenie w Kontrakcie grupy.

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2017r.