Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
2020/2021
 
 
Priorytet nr 1:

"NISKIE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW I RODZICÓW
W ZAKRESIE DBAŁOŚCI O SWOJE ZDROWIE ORAZ PROWADZENIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI" 

Priorytet nr 2:

"KLIMAT SPOŁECZNY PRZEDSZKOLA NIE SPRZYJA DOBREMU SAMOPOCZUCIU I ZDROWIU DZIECI" 
 
Cele:
- podniesienie kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości
  o swoje zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci,
- poprawa klimatu społecznego w przedszkolu, który sprzyja dobremu
  samopoczuciu i zdrowiu dzieci,

- zaangażowanie rodziców i wszystkich pracowników przedszkola w aktywną
  realizację edukacji zdrowotnej dzieci,
- kształtowanie u dzieci i rodziców poczucia odpowiedzialności za swoje
  zdrowie,

- stwarzanie warunków umożliwiających nawiązywanie prawidłowych relacji
  z rówieśnikami.
 
Plan działań zostal w pełni zrealizowany poprzez:
- zaprezentowanie naszego dorobku podczas organizowanego przez Wojewódzki
  Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim seminarium pod hasłem 
  "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej 
w Szkołach i Przedszkolach
  Promujących Zdrowie”,
- określenie  jasnych zasad współpracy z rodziną wychowanka, którą
  angażujemy w sprawy dotyczące życia i pracy przedszkola.
- udzielanie  wsparcia rodzinie wychowanka, przygotowywanie gazetek
  tematycznych, referatów, prezentowanie osiągnięć dzieci, m.in. w postaci
  prac plastycznych, wystąpień, uroczystości, zdjęć. 
„Zdrowe poczęstunki” –  wspólnie z rodzicami całkowicie wyeliminowaliśmy
  słodkie poczęstunki. Podczas imprez, urodzin i uroczystości przedszkolnych
  dzieci spożywają zdrowe przysmaki przygotowane przez rodziców i kolegów. 
- "Witaminkowe dni”  - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  podczas organizacji warzywno - owocowych dni: „Dzień Jabłka”, „Dzień
  Ogórka”, „Dzień Dyni”, „Dzień Marchewki”, „Dzień Buraka”, „Dzień
  Ziemniaka”, „Światowy Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”.
- "Zdrowa i sportowa Kraina Kasztanowa” –  promujemy i zachęcamy do
  podejmowania aktywności fizycznej w każdej wolnej chwili poprzez akcje: 
  „Europejski Dzień bez Samochodu”, „Przedszkolacy na kółkach”,
  „Przedszkolak akrobatą”, „Sprintem do Maratonu”, „Dzień Dziecka na
  sportowo”,
„Bezpieczny przedszkolak” – poznawanie i przestrzeganie zasad
  bezpieczeństwa poprzez cykliczne spotkania z przedstawicielami służb
  mundurowych i medycznych: policjantami, strażakami, ratownikami
  medycznymi, lekarzami, strażnikami miejskimi, 
- "Mały człowiek – ważna sprawa” – kształtowanie postaw proekologicznych
  i prospołecznych (tolerancja, szacunek, empatia, pomoc słabszym i chorym)
  poprzez udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych, 
- realizację
 programów i projektów: "Wojewódzki program profilaktyki
  wszawicy”, "
Czyste powietrze wokół nas”, "Skąd się biorą produkty
  ekologiczne”,
- kontynowane współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej
  w Gorzowie Wielkopolskim  – współorganizacja zabaw i zajęć ruchowych.

Nasza działalność edukacyjna wpłynęła na praktykowanie zachowań prozdrowotnych w domu. Rodzice naszych wychowanków starają się być aktywni fizycznie i tym samym zachęcają do aktywności innych członków swojej rodziny. Zwracają większą uwagę na zdrowe odżywianie, zachęcają członków swojej rodziny do prawidłowych nawyków żywieniowych, a tym samym prowadzenia zdrowego trybu życia.
Nasi pracownicy również podejmują wiele działań wzmacniających swoje zdrowie - starają się być aktywni fizycznie, zwracają większą uwagę na prawidłowe odżywianie, utrzymują dobre relacje z bliskimi.
Ponadto, prawidłowe relacje miedzy wszystkim pracownikami, wzajemna pomoc i chęć współpracy zdecydowanie wpływają na całokształt ich pracy oraz funkcjonowanie całej placówki.

Udało nam się rozpowszechnić wśród rodziców, dzieci
i pracowników ideę Przedszkola Promującego Zdrowie i zachęcić do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia, czego efektem jest wyposażenie naszych wychowanków w odpowiednią wiedzę i nawyki oraz przygotowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, jak również rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej.
  

 

 
2019/2020
 
 
Priorytet nr 1:

"NISKIE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW I RODZICÓW
W ZAKRESIE DBAŁOŚCI O SWOJE ZDROWIE ORAZ PROWADZENIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI" 

Priorytet nr 2:

"KLIMAT SPOŁECZNY PRZEDSZKOLA NIE SPRZYJA DOBREMU SAMOPOCZUCIU I ZDROWIU DZIECI"
 
Cele:
- podniesienie kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości
  o swoje zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci,
- poprawa klimatu społecznego w przedszkolu, który sprzyja dobremu
  samopoczuciu i zdrowiu dzieci,

- zaangażowanie rodziców i wszystkich pracowników przedszkola w aktywną
  realizację edukacji zdrowotnej dzieci,
- kształtowanie u dzieci i rodziców poczucia odpowiedzialności za swoje
  zdrowie,

- stwarzanie warunków umożliwiających nawiązywanie prawidłowych relacji
  z rówieśnikami.
 
Plan działań został zrealizowany, m.in. poprzez:

- organizację spotkań dla rodziców i pracowników prowadzonych przez
  psychologa pod hasłem "Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci", "Gotowość
  szkolna dziecka 6-letniego", "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak
  słuchać, żeby dzieci do na smówiły?",
- organizację akcji "Dzień dobry" - zachęcenie społeczności przedszkolnej do
  stosowania zwrotów grzecznoścowych,
- organizację "Witaminkowych dni" oraz uroczyste obchody "Światowego Dnia
  Zdrowego Jedzenia i Gotowania" - zajęcia otwarte dla rodziców,
- zajęcia ruchowe pod hasłem "Dzień sportu z porami roku",
- zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych,
- kąciki zdrowotne w każdej sali,
- "Zdrowe urodziny" - uroczyste obchody świąt naszych wychowanków ze
  zdrowym poczęstunkiem,
- udział w akcji "Przedszkolacy na kółkach" z okazji Europejskiego Dnia bez
  Samochodu",
- uroczyste obchody "Dnia Drzewa" - wspólne sadzenie roślin,
- udział w akcji "Sprzątanie Świata",
- udział w ogólnopolskim programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury",
- organizację "Zdrowych i smacznych piątków" - przygotowywanie zdrowego
  poczęstunku dla rodziców,
- realizację programu "Mamo, Tato, wolę wodę",
- realizację programu edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".
 
Podjęte przez nas działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości całej społeczności przedszkolnej w zakresie dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nasi wychowankowie nabyli umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji
z rówieśnikami, współpracy w zespole.
Niestety ze względu na pandemię Covid-19 oraz ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych nie udało się w pełni zrealizować wszystkich zaplanowych działań, dlatego
Zespół do Spraw Promocji Zdrowia podjął decyzję
o kontynuowaniu realizacji planu działań z roku szkolnego 2019/2020 w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.
 
 
 
2018/2019

Priorytet nr 1:
 

"KORELACJA ODDZIALYWAŃ PRZEDSZKOLA I RODZICÓW
W EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI"

 

Priorytet nr 2:

 

"KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH
I WYRABIAJĄCYCH POZYTYWNE ZACHOWANIA
W ZAKRESIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA DZIECI, ICH RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW PLACÓWKI"

 

Priorytet nr 3:

 

"UPOWSZECHNIANIE I UŚWIADAMIANIE KONCEPCJI  DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE" 

  

 
Plan działań został w pełni zrealizowany, m.in. poprzez:
 
- nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych - pracownik
  szkoły, a zarazem specjalista do spraw prawidłowego żywienia,
  przeprowadził z rodzicami naszych wychowanków oraz pracownikami placówki
  prelekcję o tematyce zdrowotnej, wspólne zajęcia uczniów i przedszkolaków,
- samodzielne przygotowywanie środków dydaktycznych, ulotek, m.in. na
  temat chorób, profilaktyki i ich zwalczania,
- zajęcia koleżeńskie, podczas których dzielono się doświadczeniem
  udostępniano pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć oraz sprawozdania,
  np. ze spotkania z kucharzem, dietetykiem, pracownikami służby zdrowia,
- zajęcia otwarte z rodzicami, podczas których przygotowano zdrowe
  przekąski,
- "zdrowe urodziny" - każdy przedszkolak przygotowywał poczęstunek zgodnie
  z zasadą zdrowego odżywiania – dzieci przynosiły na tę okazję, np. owoce,
  ciasteczka zbożowe, babeczki szpinakowe, własne przetwory, soki, musy
  owocowe, ciasteczka pieczone wspólnie z rodzicami, ciasto marchewkowe,
- s
łodki, a jednocześnie zdrowy poczęstunek  podczas przedszkolnych
  uroczystości, takich jak Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci
  i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka,
samodzielne przygotowywanie śniadań,
- poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe w sali oraz na świeżym powietrzu,
- nawiązanie współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej
  w Gorzowie Wielkopolskim - studenci tej uczelni prowadzili dla naszych
  podopiecznych zajęcia metodą Dennisona, zabawy ruchowe, gry sportowe,
- zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z klubu
  sportowego Akademia Piłkarska Stal Gorzów,
- udział w Mistrzostwach Świata Gorzowskich Przedszkolaków w piłce nożnej,
- współorganizację zawodów Mini Sumo dla Przedszkolaków,
- zabawy i zajęcia integracyjne dzieci ze społecznością przedszkolną,
  cykliczne spotkania z uczniami Szkoły Muzycznej – absolwentami naszej
  placówki, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Bal Karnawałowy, Dzień
  Przedszkolaka oraz Dzień Niepodległości,
- uroczyste obchody Dnia Dziecka pod hasłem "Święto dziecka dzisiaj mamy,
  więc aktywnie je spędzamy”,
- przystąpienie do programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
- udział w konkursie plastycznym upowszechniającym wiedzę dzieci na temat
  zasad zdrowego odżywiania pt. „Przepis 
na zdrowy deser”, 
- spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, podczas
  których wychowankowie poznawali i utrwalali zagadnienia i zasady z zakresu
  bezpieczeństwa,
- zajęcia edukacyjne z okazji "Światowego Dnia Wody”,
- rozpowszechnianie artykułów dla rodziców 
z okazji ogólnoświatowej akcji     "Godzina dla Ziemi”,
- nawiązanie współpracy z DPS nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim -
  pensjonariusze oglądali przedstawienie świąteczne „Jasełka”, występ zespołu
  tanecznego „Promyczki” oraz przedstawienie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka
  w wykonaniu naszych przedszkolaków.
 

Dzięki naszym działaniom wychowankowie przestrzegają zasad higieny, mają rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz poczucie własnej wartości. Dzieci są świadome zagrożeń wpływających na ich zdrowie, potrafią współpracować
i współdziałać, są sprawne fizycznie. Biorą aktywny udział
w  zajęciach edukacyjnych kształtujących postawy prozdrowotne, przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
N
asi podopieczni wyposażeni zostali w odpowiednie nawyki prozdrowotne, zachęcani do spożywania zdrowych posiłków, coraz częściej samodzielnie wybierają owoce i warzywa,
a do picia wodę. 

W działania zdrowotne zaangażowani zostali rodzice, którzy kontynuują edukację prozdrowotną w domu. 
 
2015 - 2018
 
Priorytet nr 1:
"POZNAWANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD PORUSZANIA SIĘ POZA TERENEM PRZEDSZKOLA" 
 
Cele:
poznawanie  podstawowych zasad poruszania się po drogach,
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego,
- przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych,
- utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze.
 
 
Priorytet nr 2:
"STOSOWANIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
 
Cele:
- rozumienie konieczności dbania o zęby,
- przyswajanie nawyku zasłaniania nosa, ust podczas kichania i kaszlu,
- nabywanie przekonania o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla
  zdrowia, 
- nabywanie właściwego nawyku zachowania się w trudnych warunkach
  atmosferycznych; 
- zwracanie uwagi na przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w ciągu całego
  dnia,
- rozumienie konieczności racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.

 
 
Priorytet nr 3:
"STWARZANIE WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU ZMYSŁÓW
 
Cele:
- poznanie funkcji poszczególnych narządów zmysłu, 
- dbanie o higienę narządu zmysłu,
- łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań
kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji,
  radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 
 
Priorytet nr 4:
"ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DBANIA O OTOCZENIE
I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 
Cel:
dbanie o porządek wokół siebie.
 
 
Priorytet nr 5:
"ROZWIJANIE POTRZEBY RUCHU I AKTYWNOŚCI JAKO ŹRÓDŁA ZDROWIA
  
Cele:
- aktywizowanie dzieci do różnych zabaw związanych z ruchem,
rozwijanie sprawności ruchowej i współzawodnictwa poprzez gry i zabawy
   ruchowe,
doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne,
- organizacja Dnia Przedszkolaka, 
- udział w Lubuskim Festiwalu Siatkówki,
współorganizacja zawodów MINI SUMO dla przedszkolaków,
- udział w Spartakiadzie Przedszkoli Miejskich, 
- zajęcia ZUMBY - połączenie tańca i fitness,
- ćwiczenia w sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu,
- organizacja spacerów oraz wycieczek edukacyjnych,
- prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania,
- zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne zabawy zimą”,
- zajęcia Mini Judo,
- udział w konkursie „Świecę Przykładem” - przygotowanie dzieci
  do samodzielności w ruchu drogowym.
 
Plan działań został w pełni zrealizowany, m.in. poprzez:

- organizację zajęć dla pracowników przedszkola oraz rodziców naszych
  wychowanków pogłębiających ich wiedzę na temat zdrowia,
- organizację zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,
- zabawy integracyjne,
- zachęcanie rodziców do działu w pikietach, akcjach charytatywnych,
- organzację wystaw plastycznych w Bibliotece Koszałka Opałka na temat
  "Mój bohater", "Rodzice w oczach dziecka",
- organizację ogólnopolskich konkursów plastycznych "Moja ulubiona
  zabawka", "Przedszkolaka rady na odpady", "Zabawy zimowe", "Bezpieczna
  droga do przedszkola",
- organizację przedszkolnych konkursów plastycznych "Witaminowy Stworek",
  "Ulubione owoce", "Jem zdrowo",
- udział rodziców i nauczycieli w spotkaniach z pracownikami PPP,
- współpracę ze znanymi osobistościami z naszego miasta,
- realizację programów i projektów o charakterze zdrowotnym, m.in.
  "EKO LUBUSKIE", "Czyste powietrze wokół nas", "Witaminowe urodziny",
  "Europejski Dzień bez Samochodu",
- współorganizację zawodów "Mini Sumo dla Przedszkolaków",
- zajęcia kulinarne dla dzieci,
- zajęcia z udziałem policjantów, strażników miejskich, strażaków,
  ratowników medycznych.
 
Prowadzone działania zaowocowały wiedzą na temat zdrowego odżywiania, nasi wychowankowie i ich rodzice, a także kadra placówki praktykują zachowania prozdrowotne. Dzieci nabyły wiedzę i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, a także dbania o środowisko. Efektem podjętych działań było również otrzymanie Certyfikatu Lubuskiego Kuratora Oświaty
"Przedszkole Promujące Zdrowie".
 
 
 
 
2012 - 2015
 
Priorytet nr 1:
"ŻYJ ZDROWO - ROŚNIJ NA WESOŁO"
 
Cele: 
- promowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej właściwych nawyków
  żywieniowych. 
 
Priorytet nr 2:
"PRZEDSZKOLAK W RUCHU"
 
Cel:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu
  przygotowannia do dalszego etapu edukacji.
 
 
Plan działań został w pełni zrealizowany, m.in. poprzez:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
.