Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 PLAN DZIAŁAŃ

 PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest realizacja misji i wizji zawartych
w Koncepcji Pracy opracowanej na lata 2017-2022, dlatego jako Przedszkole Promujące Zdrowie:

 • Stale wzbogacamy ofertę edukacyjną;

 • Zapewniamy bezpieczny, wszechstronny i harmonijny rozwój wszystkim wychowankom, których traktujemy podmiotowo;

 • Dbamy o wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

 • Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci;

 • Pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy na niekonwencjonalnych i aktywizujących metodach nauczania, skupiając się przede wszystkim na wszechstronnej aktywizacji dzieci;

 • Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działań na rzecz przedszkola;

 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną permanentnie doskonalącą swój warsztat w kierunku twórczego nauczania;


PROBLEM PRIORYTETOWY DO ROZWIĄZANIA:

 • Nieliczne zaangażowanie pracowników i rodziców dzieci w życie oraz funkcjonowanie przedszkola w zakresie planowania i organizacji działań zdrowotnych.

 • Klimat społeczny przedszkola nie sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci.

  

GŁÓWNE PRZYCZYNY PROBLEMU:

 • w przedszkolu proponowano i organizowano zbyt mało szkoleń i warsztatów na temat zdrowia i dbałości o nie z udziałem wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców podnoszących ich kompetencje; pandemia ograniczyła możliwości spotkań w większym gronie;

 • organizowane szkolenia, warsztaty i kursy doszkalające dotyczące promocji zdrowia oraz umiejętności i kompetencji wychowawczych nie spełniły oczekiwań i potrzeb rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;

 • ze względu na pandemię ograniczano zajęcia i zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych; alienacja społeczna spowodowała brak umiejętności interpersonalnych u dzieci;

 • treści edukacji zdrowotnej nie zawsze były konsultowane ze wszystkimi pracownikami placówki oraz rodzicami naszych wychowanków co spowodowało brak zaangażowania w realizacje planu pracy;

 

ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PRZYCZYN PROBLEMU:

 • wzbogacenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy rodziców na temat edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia dzieci już najmłodszych lat;

 • systematyczne mobilizowanie i zachęcanie rodziców do podejmowania działań prozdrowotnych w domu;

 • pogłębianie wiedzy pracowników i rodziców na temat zasad zdrowego odżywiania oraz sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego, eliminacji zachowań ryzykownych dla zdrowia poprzez zwiększenie ilości zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, spotkań ze specjalistami;

 • zachęcanie rodziców do dzielenia się swoją wiedzą z zakresu edukacji zdrowotnej lub wspólnego poszukiwania specjalistów w tym zakresie;

 • wspólne ustalenie sposobów, metod i form informowania rodziców o realizacji "wiodących" zagadnień dotycząych zdrowia w szerokim rozumieniu tego pojęcia; 


 • zachęcanie pracowników placówki do udziału w warsztatach, szkoleniach, zdrowego trybu życia oraz dzielenia się weidzą i doświadczeniem z zakresu zagadnień wiodących;


 • wyposażenie dzieci w umiejętność budowania prawidłowych relacji społecznych; 
 

  

CELE GŁÓWNE:

 • Podniesienie kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o swoje zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci;

 • Poprawa klimatu społecznego w przedszkolu, który sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci;

 • Zaangażowanie rodziców i wszystkich pracowników przedszkola w aktywną realizację edukacji zdrowotnej dzieci;

 • Nabycie przez dzieci umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji kontaktów z rówieśnikami; 
 
 
ZADANIA
 • Ustalenie sposobu realizacji zagadnień ,,wiodących”, przekazanie informacji rodzicom wychowanków i pozostałym pracownikom;

 • Wyjaśnienie rodzicom i pracownikom niepedagogicznym  znaczenia ich udziału w edukacji zdrowotnej dzieci – spotkanie z zespołem promocji zdrowia oraz specjalistami;

 • Zgromadzenie publikacji, materiałów i pomocy dydaktycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci do użytku pracowników i rodziców;

 • Opracowanie ankiet dla rodziców do badania efektów podejmowanych w roku 2021/2022 działań;

 • Dokonanie ewaluacji wyników działań;

 • Przygotowanie raportu końcowego z wynikami autoewaluacji. Złożenie raportu rocznego u wojewódzkiego koordynatora ds. Placówek Promujących Zdrowie;
   
 • "Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci” – spotkanie ze specjalistą – psychologiem;
   
 • "Gotowość szkolna dziecka 6-letniego” – spotkanie ze specjalistą – psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

 • "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” – warsztaty ze specjalistą – psychologiem;

 • Akcja "Dzień dobry” – tworzenie pozytywnej atmosfery wpływającej na zdrowie psychiczne;

 • Spotkania dzieci z ekspertami w dziedzinie zdrowia (sportowcy, dietetycy, kucharze, lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant);

 • "Europejski Dzień bez Samochodu” – aktywny udział w kampanii prozdrowotnej – dzieci 6-letnie;

 • "Sportowcem być” – zajęcia ze specjalistami – trenerami;

 • "Zdrowa i sportowa Kraina Kasztanowa” – zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka;

 • "Europejski dzień zdrowego jedzenia i gotowania” – zajęcia w grupach; zapoznanie dzieci z piramidą zdrowego odżywiania. Wykonanie plakatu
  i wyeksponowanie go w sali lub na korytarzu przedszkolnym;

 • "Bezpieczeństwo przedszkolaka w domu i na drodze” – warsztaty dla dzieci 6-letnich prowadzone przez specjalistę do spraw BHP i PPOŻ;

 • "Zdrowym być” – warsztaty dla nauczycieli i rodziców ze specjalistą – dietetykiem;

 • "Bezpieczny przedszkolak” – spotkania z specjalistami – policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym;

 • „Sport to zdrowie-”- AKIDO – MATUSIAK- zajęcia sportowe z trenerami;

 • Zawody sportowe w Mini Sumo;

 • Światowy Dzień Mycia Rąk;

 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania;

 • "Zdrowe poczęstunki” – organizacja zdrowych przekąsek i poczęstunków dla dzieci;

 • "Mały człowiek – ważna sprawa”;

 • "Sprintem do maratonu” – ogólnopolskie wydarzenie sportowe organizowane przez wydawnictwo "Bliżej Przedszkola”;
 
 
Plan Działań Placówki Promującej Zdrowie na rok szkolny 2021/2022 będzie realizowany przy pełnej współpracy z:
 • rodzicami,
 • personelem przedszkola,
 • środowiskiem lokalnym,
 • sprzymierzeńcami i sympatykami przedszkola.
oraz w reżimie sanitarnym z racji panującej pandemii Covid-19 zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN. 
 
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...