Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA

 


ZABAWY I ĆWICZENIA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała, uświadomienie dziecku istnienia wady
i wynikających stąd zagrożeń, w
ygaszenie istniejącego nawyku
i wytworzenie nawyku prawidłowego, w
yrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy, utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążanie stóp, korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się
i utrwalaniu. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i uczęszczają na nie dzieci
z grupy Skrzaty i Tuptusie.

 

prowadząca: Anna Łaszkiewicz
 
 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
 
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez działania o charakterze artystycznym.
Cele szczegółowe:
-
Rozwijanie kreatywności dzieci,
-
Kształtowanie wrżliwości oraz epresji platycznej,
-
Wzmacnianiwi poczucie własnej wartości,
-
Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych praz eksperymentów,
-
Kształtowanie
twórczej postawy,
-
Aktywizowanie procesów poznawczych,
-
Kształtowanie zwwwainttakże eresowania wytworami ajrty
stycznymi,
-
Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
-
Nauka prostych układówanecznych,
-
Kształtowanie
wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku,
-
Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie.
Głównym celem zajęć jest przede wszystkim rozijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci poprzez działania o charakterze artystycznym. Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności i kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej, stwarzanie okazji do poznawania róznorodnych technik plastycznych i eksperymentów, naukę prostych układów tanecznych, kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa
i dynamiki oraz wysokości dźwięku.
Zajęcia odbywają sie w grupach Skrzaty i Tuptusie - raz w tygodniu (na zmianę, co drugi tydzień w danej grupie).
 
prowadząca: Monika Ciuba
 
 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Celem głównym zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez działania o charakterze artystycznym, kształtowanie kreatywności, wyobraźni ekspresji twórczej dzieci poprzez kontakt 
z szeroko rozumianą sztuką, jej kierunkami
i nurtami na przestrzeni dziejów, wykorzystanie zjawisk naturalnych
i reakcji chemicznych do uzyskiwania nietuzinkowych efektów
w pracach artystycznych dzieci, rozwijanie i doskonalenie umiejętności technicznych, manualnych i  przestrzenno - konstrukcyjnych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupie
Tygryski (I semestr) i w grupie Krasnale (II semestr).

 
prowadząca: Anna Furga
 
 
ZAJĘCIA TANECZNE
 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6 - letnich przejawiających zainteresowania i uzdolnienia taneczne, które tworzą zespół - kółko taneczne "Prromyczki". Głównym celem zajęć jest przede wszystkim nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur tanecznych, wyrabianie poczucia rytmu i słuchu, doskonalenie sprawności
i koordynacji ruchowej wychowanków, rozwijanie indywidualnych zdolności fizycznych oraz tanecznych, ogólne wspieranie rozwoju ruchowego
i emocjonalnego dziecka, rozwijanie wrażliwości estetycznej i  aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia, podnoszenie własnej samooceny
i śmiałości dziecka. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 
 
prowadząca: Anna Wierzbowska
 
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań komputerem oraz wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji.  W ramach realizacji zajęć dzieci
z grupy Tuptusie raz w tygodniu uczęszczają do pracowni komputerowej do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 13.  Tam poznają zasady budowy zestawu komputerowego, zastosowanie poszczególnych części oraz pracują na programach Microsoft Word i Microsoft Paint. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 
 
prowadząca: Joanna Świątkowska
 
 
ZAJĘCIA TEATRALNE
 
Celem zajęć jest wspomaganie wszechstrnnego rozwoju dziecka,
w szczególności emocjonalnego, zdrowotnego, ruchowego i intelektualnego. Kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Zapewnienie dzieciom równego startu edukacyjnego poprzez wyrównanie szans rozwojowych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach Krasnale i Stokrotki. 
   
prowadząca: Małgorzata Pastuszko
prowadząca: Agata Mikołajczyk
 
 
KODUJĄCE PRZEDSZKOLAKI
 
Głównym celem zajęć jest rozwijanie u dzieci poprzez zabawę i doświadczanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej z wykorzystaniem narzędzi i pomocy dydaktycznych t.j.: mata do kodowania, kolorowe kubki, krążki, karty, robot do nauki programowania - GeniBot, tablica multimedialna, interaktywna mata do kodowania. Zajęcia realizowane w grupach dzieci 6-letnich:
,,Tuptusie” i ,,Skrzaty” (1h co dwa tygodnie).
 
prowadząca: Dorota Kliszewska

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...