Składamy Serdecznie podziękowanie wszystkim Osobom, które poprzez przekazanie 1% podatku za rok 2016 przyczyniają się do rozwoju naszego Przedszkola

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę

3316,10 zł.

Od kilku lat dzięki Waszej pomocy i przekazaniu  jednego procenta mogliśmy zakupić dla naszych dzieci różne pomoce dydaktyczne, wyposażenie ogrodu jak również dofinansować remonty sal zabaw.

 W  2017r. dofinansowaliśmy odnowienie podłogi w grupie Krasnale
oraz zakup szafek do szatni.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć
na Pa
ństwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wdzięczności        
wdzi
ęczni Przedszkolacy oraz personel Przedszkola