UWAGA RODZICE

Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola
w ustalonych godzinach 600 - 800  ;  1430 - 1700,
lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu dziecka
lub wcześniejszym odebraniu.

Powyższe ustalenia regulują: „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci…” oraz „ Regulamin Przedszkola”.

Uprzejmie prosimy rodziców o stosowanie się do w/w dokumentów.

Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków
oraz pozostawionych w szatni rzecz
y,
drzwi przedszkola zamykane są o godzinie 815 a otwierane o 1415.

W godzinach otwarcia przedszkola w holu dyżuruje pani woźna.

W nagłych przypadkach- przyprowadzania i odbierania dzieci poza wyznaczonymi godzinami prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas oczekiwania na otwarcie drzwi (jesteśmy razem z waszymi pociechami).

To wszystko dla bezpieczeństwa WASZYCH DZIECI
a NASZYCH PODOPIECZNYCH.

Dziękujemy za wyrozumiałość