Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 29
 
ogłasza rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019
 
 
 

Proszę o dokładne zapoznanie się z Zasadami rekrutacji 
oraz terminami postępowania rekrutacyjnego zamieszczonymi poniżej.