WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE!!!
 
W związku z panującą pandemią COVID-19 i  wprowadzonymi ograniczeniami planowane spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola nie odbędzie się. Prosimy rodziców o zapoznanie się z:
 
  • Prelekcją dla rodziców autorstwa pedagog
    A. Oleksiuk;

  • Prezentacją informacyjną PM 29;

  • Wyposażeniem Przedszkolaka;
Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów, podpisanie i dostarczenie w terminie do 30.06.2020 r.
do
kancelarii przedszkola:
 
  • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola;

  • Formularz nadania konta do Systemu iPrzedszkole;

  • Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji;

  • Klauzule zgód;

 

WAŻNE!!!

Odpłatność za przedszkole naliczana jest za pomocą Systemu iPrzedszkole,  który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. W tym celu rodzic zobowiązany jest do wypełnienia formularza nadania konta do iprzedszkole 
i zamówienia karty (ilość zamówionych kart jest dowolna). Koszt jednej karty wynosi 8,50 zł wraz
z kosztem przesyłki. 

Tradycją naszego przedszkola jest dobrowolna wpłata Rodziców dzieci nowo przyjętych na rzecz placówki
w kwocie 100 zł. Za okazane wsparcie z góry serdecznie dziękujemy. 

 
Powyższych wpłat można dokonać równorzędnie
z dostarczeniem dokumentów (do 30.06.2020 r.).
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: