UWAGA!!!

03.02.2022 r. odbędzie się bal karnawałowy.
Prosimy o przebranie dzieci
w wymarzone stroje. 
 
 
 
 
 
 
PRZERWA WAKACYJNA 
SIERPIEŃ 2022 
(PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE)
 
 
 
 
 
WAŻNY KOMUNIKAT!!!
 

Drodzy Rodzice!

Z naszej analizy wynika, że niewielka grupa rodziców (prawnych opiekunów) odczytuje wiadomości w komunikatorze systemu iPrzedszkole.

Przypominamy, że obligatoryjną formą kontaktów rodziców
z nauczycielami (i odwrotnie) jest w/w komunikator.

W przypadku objęcia dzieci kwarantanną rodzice zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez komunikator iPrzedszkole.

Prosmy o systematyczne logowanie się na swoje konto
w systemie iPrzedszkole