PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE TWORZY WARUNKI
I DZIAŁANIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ:
 
 
 ZDROWIU I DOBREMU SAMOPOCZUCIU SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA
   (DZIECI, PRACOWNIKÓW I RODZICÓW DZIECI),
 
PODEJMOWANIU PRZEZ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA
  AKTUALNIE I W PRZYSZŁOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH LUDZI ORAZ TWORZENIU ŚRODOWISKA SPRZYJAJĄCEGO ZDROWIU.
 
 
W modelu PPZ uwzglęniono trzy poziomy: warunki dla tworzenia PPZ,
główne obszary jego działań i oczekiwane efekty.