STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE
 
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji
   długofalowych zaplanowanych działań dla wmacniania zdrowia dzieci,
   pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci,
   pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki
   do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników
   i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie do prowadzenia edukacji
   zdrowotnej dzieci. 
 
 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 POWOŁANO ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA W SKŁADZIE: 

Barbara Jasiczak - dyrektor PM 29 "Kasztanowa Kraina"
 
Beata Biesiadecka - zastępca dyrektora PM 29 "Kasztanowa Kraina"
 
Anna Wierzbowska - nauczyciel
 
Dorota Kliszewska - nauczyciel
 
Aneta Michalak - kierownik gospodarczy
 
Katarzyna Bachońska - nauczyciel, koordynator w grupie dzieci 3 - letnich
 
Urszula Olech - nauczyciel, koordynator w grupie dzieci 4 - letnich
 
Małgorzata Kopiec - nauczyciel, koordynator w grupie dzieci 5 - letnich
 
Anna Furga - nauczyciel, koordynator w grupie dzieci 6 - letnich
 
Ewelina M. - rodzic
 
Agnieszka K. - rodzic

Tel. kontaktowy 957353777