W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r.
o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej informujemy, że 
  w świetle obowiązujących przepisów szkoła/przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów. Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka. 
 
Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.
 
Mając na uwadze Państwa zainteresowanie posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka przedstawiamy propozycje od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.
 
Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa – rodziców/opiekunów prawnych, a zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.
 
 
https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=UY23927
 
 
https://www.dqserwis.pl/newsletter/l/GQWsxJcOdJtSDxwvqc18927w/g4lBS892DhJGTY0LAgjCQsXg/aSeItQWd5XaoS84xIkF6HA
 
 
https://link.freshmail.mx/p/ejgi3msf40/3nn49tf9jc

 
https://www.e-nfs.pl/ubezpieczenia/allianz/zakres-ochrony
 
 
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: