W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
NASZA PLACÓWKA REALIZUJE PROGRAMY ZEWNĘTRZNE:
 
 
MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ
 
Głównym celem programu  wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
 
 
https://wolewode.pl
 
 
 
KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 
Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw
i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.
 
 
https://przyjacielenatury.pl
 
 
 
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
 

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia,
w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

https://www.gov.pl/web/gis/czyste-powietrze-wokol-nas--program-edukacyjny-dla-przedszkolakow

 
ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM
 

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem,
a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

 
https://zdrowojem.fundacjabos.pl

Zobacz zdjęcia w galerii

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" - Pszczółki poznają zasady zdrowego odżywiania